Hotline: 0903194200 | YMY

Chứng nhận ISO 9001:2015 - công ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ

Giấy chứng nhận hệ số chống trượt

Chứng nhận Hợp Chuẩn Nhóm B1b kích thước 600 x 1200 mm

Chứng nhận Hợp Quy Nhóm B1b kích thước 600 x 1200 mm

Chứng nhận Hợp Chuẩn Nhóm B2b kích thước 400 x 800 mm

Chứng nhận Hợp Quy Nhóm B2b kích thước 400 x 800 mm

Chứng nhận Hợp Chuẩn Nhóm B1a kích thước 300 x 600 mm, 600 x 600 mm và 800 x 800 mm

Chứng nhận Hợp Quy Nhóm B1b kích thước 300 x 600 mm, 600 x 600 mm và 800 x 800 mm

Chứng nhận Hợp Chuẩn Nhóm B1b kích thước 300 x 600 mm, 600 x 600 mm và 800 x 800 mm

Chứng nhận Hợp Quy Nhóm B1a kích thước 300 x 600 mm, 600 x 600 mm và 800 x 800 mm

    Địa chỉ :KCN Tam Phước - Quốc lộ 51 - Phường Tam Phước
    - Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
    Điện thoại : (0251)3511425
    Fax: (0251)3511064
    Email : phamducloc@ymyceramic.com.vn 
Email cho chúng tôi
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Đăng ký bản tin

Copyright © 2015 - 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ. Thiết kế website bởi Cánh Cam