Showroom

Ho Chi Minh City Showroom

Ho Chi Minh City Showroom

854 Su Van Hanh street, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City

ĐT:  (028)38620481, (028)38620482
Fax:  (028)38620484
Email:  phamducloc@ymyceramic.com.vn
Map
Nhon Trach Showroom

Nhon Trach Showroom

No.8 street - Nhon Trach 2 Industrial Park - Nhon Phu - Phu Hoi - Nhon Trach - Dong Nai

Tel : (0251)6262290  
Fax : (0251)2814045
Email : phamducloc@ymyceramic.com.vn
Map
Binh Duong Showroom

Binh Duong Showroom

31/16 DT743 - Binh Phuoc B - Binh Chuan - Thuan An - Binh Duong
Tel :(0274)3740 585 - 3713204 - 3764047.
Fax : (0274)3798 358.
Email : phamducloc@ymyceramic.com.vn
Map
YMY CERAMIC TILES CORPORATION

Tam Phuoc Industrial Zone, 51th National Road , Tam Phuoc Commune - Bien Hoa City - Dong Nai Province, Viet Nam

Tel : (084)0251.3 511 425

Fax: (084)0251.3 511 064

Email : phamducloc@ymyceramic.com.vn
Email cho chúng tôi
Copyright © 2015 - 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ. Website designed by Cánh Cam