News

Ho Coc trip 2013

Ho Coc trip 2013

Các nhân viên Ý Mỹ được vui chơi một phen cực sảng khoái ở khu du lịch hồ cốc...

YMY CERAMIC TILES CORPORATION

Tam Phuoc Industrial Zone, 51th National Road , Tam Phuoc Commune - Bien Hoa City - Dong Nai Province, Viet Nam

Tel : (084)0251.3 511 425

Fax: (084)0251.3 511 064

Email : phamducloc@ymyceramic.com.vn
Email cho chúng tôi
Copyright © 2015 - 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ. Website designed by Cánh Cam