Tuyển dụng

STT Vị Trí Nơi làm việc Ngày đăng
1

ĐƠN DỰ TUYỂN

10/05/2017
2

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

KCN Tam Phước, Quốc Lộ 51; Xã Tam Phước; Biên Hòa; Đồng Nai 25/02/2016
3

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY/KHO

KCN Tam Phước, Quốc Lộ 51; Xã Tam Phước; Biên Hòa; Đồng Nai 25/02/2016
4

NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾP THỊ

KCN Tam Phước, Quốc Lộ 51; Xã Tam Phước; Biên Hòa; Đồng Nai 25/02/2016
5

NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM/ NHÂN VIÊN KCS

KCN Tam Phước, Quốc Lộ 51; Xã Tam Phước; Biên Hòa; Đồng Nai 25/02/2016
6

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

KCN Tam Phước, Quốc Lộ 51; Xã Tam Phước; Biên Hòa; Đồng Nai 25/02/2016
7

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT/LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

KCN Tam Phước, Quốc Lộ 51; Xã Tam Phước; Biên Hòa; Đồng Nai 25/02/2015
Ý Mỹ cùng bạn làm nên ngôi nhà Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN Ý MỸ
Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tam Phước, Quốc lộ 51, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (0251)3 511 425

Fax: (0251)3 511 064

Email : phamducloc@ymyceramic.com.vn
Email cho chúng tôi
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Đăng ký bản tin

Copyright © 2015 - 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ. Thiết kế website bởi Cánh Cam